Rreth Nesh

Shërbimi Jonë

Rëndësia e Shërbimit

Na Kontakto

RRETH NESH
Objektivi juaj, Qëllimi ynë
Kontributi në zhvillimin dhe produktivitetin e subjekteve

“Shoqëria Konçesionare NOA INSPECT” sh.p.k (“Noa Inspect”) është themeluar nga shoqëria Noa Control sh.p.k, e cila zotëron 100% të aksioneve të Noa Inspect.

Noa Inspect është themeluar nga Noa Control për të zbatuar Kontratën e Koncesionit për Shërbimin e kontrollit ligjor të instrumeteve matës, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, në përputhje me kërkesat e Kontratës së Koncesionit.

Si punojmë

NOA INSPECT
Rëndësia e Shërbimit

Mbrojtja e konsumatorit

Mbrojtja e konsumatorit nga ato raste kur sasia e dhënë në distributor është më e vogël se ajo për të cilën paguhet.

Mbrojtja e shoqërive

Mbrojtja e vetë shoqërive që tregtojnë karburant në rastet kur instrumenti jep një sasi më të madhe se ajo për të cilën paguhet nga konsumatori.

Garantimi i Saktësisë

Garantimi i saktësisë së sasisë së karburantit që tregtohet ndikon pozitivisht dhe në procesin e mbledhjes së taksave dhe tatimeve në industrinë e karburanteve.

Na Kontaktoni

    One Team One Dream

    0